ISDB Logistik Poland Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław
Polska

Tel .:  +48 71 75 71 980
E-mail: wro@isdb-logistik.pl

NIP: PL 8971869035
REGON: 383658228
KRS: 0000794929

Nr EORI: PL897186903500000

Prezes Zarządu: Joanna Lis

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strona internetowa może zawierać nieumyślne nieścisłości lub błędy typograficzne, a biorąc pod uwagę nieodłączne zagrożenia związane z komunikacją elektroniczną, mogą wystąpić także opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych na stronie. W sytuacji, gdy zostaną one znalezione, ISDB Logistik Poland sp. z o.o. podejmie decyzję w przedmiocie ich poprawienia.

1. Zawartość online

ISDB Logistik Poland sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność lub jakość informacji przedstawianych na stronach serwisu. ISDB Logistik Poland sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niestosowaniem przedstawionych na stronach serwisu informacji i/lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji, chyba że istnieją dowody na umyślne lub rażące zaniedbanie ze strony ISDB Logistik Poland sp. z o.o. Wszystkie oferty przedstawione na stronach nie są wiążące oraz nie powodują powstania zobowiązań po stronie ISDB Logistik Poland sp. z o.o. ISDB Logistik Poland sp. z o.o. wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części lub całości strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia lub do zaprzestania tymczasowo lub trwale publikacji na stronie internetowej.

2. Linki

Odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do stron internetowych osób trzecich („hiperłącza”), które są poza kontrolą ISDB Logistik Poland sp. z o.o., może powstać tylko w przypadkach, w których ISDB Logistik Poland sp. z o.o. ma pełną wiedzę o ich treści oraz jest technicznie wykonalne i uzasadnione oczekiwać, że ISDB Logistik Poland sp. z o.o. ma możliwość zapobieżenia udostępniania  treści zawartych na tych stronach. ISDB Logistik Poland sp. z o.o. wyraźnie stwierdza, że ​​gdy linki zostały ustawione na połączonych stronach nie można wykryć żadnych nielegalnych treści. ISDB Logistik Poland sp. z o.o. nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść ani treść praw autorskich powiązanych stron. Z tego powodu spółka odcina się od wszelkich treści na linkowanych stronach, które zostały zmodyfikowane od czasu utworzenia linków. Dotyczy to wszystkich linków i referencji na niniejszej stronie internetowej oraz wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez ISDB Logistik Poland sp. z o.o. Wszelkie niezgodne z prawem, niepoprawne lub niekompletne treści, w szczególności wszelkie szkody wynikające z użycia lub niestosowania tego rodzaju informacji, leżą wyłącznie w gestii dostawcy strony internetowej, do której się odwołano, a nie dostawcy linków do stron internetowych.

3. Prawa autorskie i znaki handlowe 

ISDB Logistik Poland sp. z o.o. dokłada wszelkich starań we wszystkich publikacjach, do przestrzegania praw autorskich wykorzystywanej grafiki, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, do korzystania z grafiki, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wyprodukowanych przez ISDB Logistik Poland sp. z o.o., lub do korzystania z grafiki, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, które nie są chronione prawem autorskim. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bezwzględnie regulacjom odpowiednich przepisów dotyczących praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw własności (autorskich) zarejestrowanych podmiotów tych praw. Użytkownicy nie mogą interpretować na podstawie samej nazwy marki, że nazwa ta nie jest chroniona prawami osób trzecich. Wszelkie prawa, w tym autorskie oraz prawa pokrewne, do opublikowanych na stronie internetowej elementów wyprodukowanych przez samą ISDB Logistik Poland sp. z o.o. są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody ISDB Logistik GmbH.

4. Ochrona danych

Więcej informacji tu.

5. Rozbieżne interpretacje zastrzeżenia odpowiedzialności

Uregulowane tu zastrzeżenie odpowiedzialności należy traktować, jako integralną część publikacji internetowej, do której odnosi się link do tej strony. Jeśli ten tekst lub część tego tekstu nie jest zgodny lub nie jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami, nie ma to wpływu na inne części dokumentu w odniesieniu do ich treści i ważności.

6. Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie dla operatora witryny oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google przekazuje te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, stosując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i do celów określonych powyżej.

7. Źródła zdjęć

O ile nie podano dalszych szczegółów na temat publikowanych na stronie zdjęć oznacza to, że pochodzą one od lub są to zdjęcia zakupione z iStockphoto.com.