Transport towarów niebezpiecznych do Europy, Azji i krajów WNP

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w planowaniu i obchodzeniu się z towarami, które są wybuchowe, toksyczne lub w inny sposób niebezpieczne.
W ramach kompleksowej obsługi dbamy o obowiązki w zakresie etykietowania, sprawdzamy certyfikaty transportu towarów niebezpiecznych, uwzględniamy przepisy krajowe i wybieramy odpowiednich partnerów dla Państwa potrzeb transportowych. Aby towary dotarły do miejsca przeznaczenia szybko i bezpiecznie.

W odniesieniu do jakości naszych usług jesteśmy bezkompromisowi. Oferujemy Państwu certyfikowane procesy, wieloletnie doświadczenie w realizacji transportu towarów niebezpiecznych i zwracamy uwagę na skrupulatne przestrzeganie przepisów. Flota, którą dysponujemy i kierowcy w pełni spełniają wymagania przepisów ADR.

Zachęcamy do zaufania specjalistom ds. transportu towarów niebezpiecznych do Europy, Azji i krajów WNP.

Zapraszamy do skorzystania z doświadczenia ISDB Logistik i zaplanowania wspólnie z nami swojego projektu logistycznego w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.

ISDB Team Polska

Tel.: +48 71 75 71 980
wro@isdb-logistik.pl

  Przeczytałem przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

  Please prove you are human by selecting the cup.

  ISDB Logistik – silny partner w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (ADR)

  Transport towarów niebezpiecznych dotyczy ładunków, które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska. ISDB Logistik posiada wieloletnie doświadczenie w transporcie towarów niebezpiecznych do Europy, Azji i krajów WNP. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na bezpieczeństwo i zgodność z wytycznymi i wymogami danych krajów.

  Transport ADR to transport towarów niebezpiecznych z pozwoleniem na wykonywanie tego typu przewozów. Transport ADR musi być prowadzony zgodnie ze specjalnymi wytycznymi. Kierowcy muszą być odpowiednio przeszkoleni do realizacji takiej usługi oraz zobowiązani do posiadania ważnego certyfikatu ADR.

  Zapraszamy do skorzystania z doświadczenia ISDB Logistik i zaplanowania wspólnie z nami swojego projektu logistycznego.